Понеділок, 18.06.2018, 10:21
Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайта
Наш опрос
Чи візьмете ви участь у Двомісячнику чистоти, який оголошений в місті з 19 березня по 19 травня?
Всього відповідей: 79
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОСУЛЬТАЦІЯ


ПІДПОРЯДКОВАНА: управлінню освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

МЕТОДИЧНО ПІДЗВІТНА: Полтавській обласній психолого-медико-педагогічній консультації

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця К.Маркса, б.3
телефон: 2-41-12

Кременчуцька міська психолого–медико–педагогічна консультація (далі МПМПК) була створена 10 квітня 2007 року відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради №122 о/д. Цим же рішенням затверджено „Положення про міську психолого–медико–педагогічну консультацію”


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ПМПК
Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.
Ведення банку даних і створення єдиної системи обліку дітей з вадами у психофізичному розвитку.
Патронаж дітей, що потребують корекції у психофізичному розвитку і не підлягають навчанню в освітніх закладах Міністерства освіти і науки України.
Надання рекомендацій про направлення дітей (учнів) до спеціальних дошкільних, загальноосвітніх навчальних, лікувально-профілактичних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, установ та закладів системи праці і соціального захисту населення.
Надання індивідуальної діагностико - корекційної допомоги дітям з вадами у психофізичному розвитку та добір відповідних навчально - корекційних програм.
Сприяння кваліфікаційному, творчому зростанню педагогів, психологів, соціальних педагогів, які працюють в в спеціальних загальноосвітніх школах, дошкільних навчальних закладах компенсуючого типу, в групах спеціального призначення дошкільних навчальних закладів комбінованого типу, в загальноосвітніх школах.
Забезпечення тісної співпраці з лікувальними закладами, міською дитячою поліклінікою, управліннями виконкому міської ради в справах дітей , в справах сім’ї та молоді, праці та соціального захисту населення, громадськими організаціями дітей-інвалідів, осіб з обмеженими можливостями.
Допомога та консультування батьків або осіб, які їх замінюють з питань виховання, навчання та лікування дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку, їхньої соціально-трудової адаптації та інтеграції у суспільне життя.
Проведення роз’яснювальної роботи серед населення.


КАДРОВИЙ СКЛАД


ШТАТНИЙ РОЗПИС МІСЬКОЇ ПМПК

завідувач МПМПК – 1 ст.
консультант- вчитель-дефектолог – 0,25 ст.
консультант – практичний психолог – 0,25 ст.
консультант- вчитель-логопед – 0,25 ст.
консультант- дитячий лікар-психіатр (невролог) – 0,15 ст.

Яременко Наталія Гафурівна

Посада: завідувачка міською ПМПК
Освіта: вища
Що закінчила, коли: Запорізький педагогічний інститут-1981р(педагогічний факультет, викладач дошкільної педагогіки та психології).
Педагогічний стаж: 20 років
З якого року працює в закладі: з 2007 року

Яворовська Тетяна Володимирівна

Посада: консультант, вчитель-логопед
Освіта: вища,
Що закінчила, коли: Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М.Сергєєва-Ценського(факультет дошкільної педагогіки та психології), 1990 р.
Педагогічний стаж: 30 років
З якого року працює в закладі: з 2007року, за сумісництвом

Кухаренко Любов Ярославівна

Посада: консультант, практичний психолог
Освіта: вища,
Що закінчила, коли: Дрогобицький державний педагогічний інститут ім.. І.Франка
( філологічний факультет) 1986р.
Педагогічний стаж: 40 років
З якого року працює в закладі: з 2007 року, за сумісництвом

Волочай Людмила Олександрівна

Посада: консультант, вчитель-дефектолог
Освіта: вища,
Що закінчила, коли: Київський державний педагогічний інститут ім.М.П.Драгоманова, 1992 р. (дефектологія)
Педагогічний стаж: 30 років
З якого року працює в закладі: з 2007року, за сумісництвом

Жмайло Віра Василівна

Посада: консультант, дитячий лікар-психіатр
Освіта: вища,
Що закінчила, коли: Харківський медичний інститут (педіатрія), 1967р.
Педагогічний стаж: 3 роки
З якого року працює в закладі: з 2007 року, за сумісництвом

Міська психолого-медико-педагогічна консультація керується наступними нормативними документами:

- Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99р. стаття 29 про права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.
- Закон України від 2000 р. № 19 «Про психіатричну допомогу» ст. 143
- Постанова КМУ від 12.10.2000 р. № 1545 про схвалення концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів
- Постанова КМУ від 12.04.2000 № 646 про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
- Постанова КМУ від 05.07.2004р. № 848 про затвердження Державного стандарту початкової освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Наказ МОН № 691 від 02.12.2005р. про створення умов щодо забезпечення
- Наказ МОН від 07.07.2004 № 569/38 про Положення про центральну та республіканську, обласні, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
- Наказ МОН від 03.11.2004 р. № 849 про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)
- Наказ МОН та МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 р. про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу
- Наказ МОН від 20.12.02р. № 732 про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у ЗНЗ (із змінами згідно наказів МОН № 61 від 05.02.2003 р., № 797 від 15.10.2004р.)
- Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 01.06.2005 № 900/2005

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ


Перелік документів необхідних для влаштування дітей до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів

- Довідка з місця проживання.
- Довідка з місця роботи батьків.
- Довідка про склад сім’ї: якщо батьки розлучені – свідоцтво про розірвання шлюбу; довідка, що мати одиночка; свідоцтво про смерть.
- Документи про освіту для дітей шкільного віку: особова справа учня, табель успішності, характеристика.
- Свідоцтво про народження, копія.
- Копія чорнобильського посвідчення.
- Копія посвідчення інваліда.
- Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК.
- Путівка.
- Медична карта + картка щеплень.
- Довідка із санстанції (дійсна 3 дні).
- Клопотання відділу, управління освіти про влаштування дітей до інтернатних закладів.
- Клопотання служби у справах дітей (у разі потреби).
- Ідентифікаційний код.
- Акт обстеження житлово-побутових умов.
- Заява батьків.
- Довідка про результати аналізів на австралійський антиген, дифтерію, RW, СНІД.
- Довідка із тубдиспансеру (у разі збільшення манту).

Перелік документів, що подаються на засідання психолого-медико-педагогічної консультації


1. Свідоцтво про народження дитини.

2. Картка стану здоров’я і розвитку дитини, в якій надані розгорнуті відповіді в розділі "Загальні відомості про дитину"; повний опис в розділі медичних висновків.
У картці свої результати попереднього обстеження дитини повинні висвітлити психіатр, отоларинголог, офтальмолог, невролог, логопед, практичний психолог, педагоги системи освіти та охорони здоров'я України.
У відповідних розділах кожен лікар завіряє підпис особистою печаткою. Дані логопедичного та психологічного обстежень повинні бути розгорнутими.

3. Розгорнута характеристика із загальноосвітнього навчального закладу (з основних навчальних предметів) чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина.
Класний керівник (вихователь) завіряє підпис печаткою закладу та вказує дату написання характеристики .

4. Амбулаторна медична картка дитини, витяг з історії хвороби (розвитку) дитини.

5. Якщо дитина тривалий час перебуває на обліку у лікарні або лікувалась у стаціонарі, потрібно мати виписку (епікриз) з установи, де лікувалась дитина.

5. Попередній витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК (якщо дитина вже обстежувалась раніше).

6. Зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), її малюнки.

7. Направлення дошкільного закладу або загальноосвітнього закладу.

8. Заява батьків або осіб, що їх замінюють, на обстеження.
Обстеження дітей і підлітків здійснюється лише у присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за заявою батьків в присутності представника закладу освіти.

Основні рекомендації щодо написання педагогічної характеристики, яка необхідна для обстеження дитини в ПМП консультації


Педагогічна характеристика перш за все повинна задовольняти наступні вимоги:

1. Бути підсумком спостережень. У характеристиці повинно бути вказано, які заходи здійснювали вчителі, щоб допомогти дитині, що відстає у навчанні, якою була динаміка її розвитку у процесі навчання.
2. Узагальнювати і систематизувати факти. Вся інформація про дитину повинна відповідати дійсності, тобто всі наведені дані повинні бути характериними для дитини. Крім того, їх потрібно викладати послідовно.
3. У педагогічній характеристиці не повинно бути оціночних або абстрактних суджень. Такі висловлювання як "порушує дисципліну", "займається своїми справами" - малоінформативні і неконкретні.
4. Обов'язково слід зазначати позитивні риси дитини.

Також в педагогічній характеристиці повинні бути:

1. Формальні дані. Якщо дитина навчалася у школі декілька років, то характеристики слід готувати окремо за кожен рік. На характеристиці обов'язково повинні бути присутніми дата і підписи учителя, директора школи та шкільного психолога. Слід точно вказати дату, коли дитину віддали до школи. Потрібно вказати, у яких школах дитина навчалася раніше, чи не залишали її на другий рік, чи мали місце довготривалі пропуски занять (якщо так - по яким причинам). У характеристиці повинна бути вказана причина направлення дитини на консультацію.
2. Стан шкільних знань і навичок дитини. Тут слід дати відповіді на наступні запитання:
- що засвоїла дитина з пройденого матеріалу?
- як ставиться дитина до своїх невдач у навчанні?
- які види допомоги надавали вчителі для подолання труднощів?
- яких результатів вдалося досягти?.
Слід також відобразити особливості працездатності дитини:
- розуміння дитиною вимог учителя,
- участь у роботі класу,
- збудливість,
- втомлюваність.
Не забувайте, що загальна характеристика особистості дитини та інформація про особливості її поведінки у навчальному закладі значно допомагають виявити причини її поганої успішності у навчанні.

Картка індивідуально-корекційної роботи з дитиною (шаблон та інформаційний матеріал до її заповнення)


Управління освіти
виконкому Кременчуцької міської ради

Кременчуцька міська психолого-медико-педагогічна консультація
КАРТКА
ІНДИВІДУАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДИТИНОЮ

1. Прізвище, ім’я, вік дитини
2. Місце виховання чи навчання
3. Скарги педагогів чи батьків

4. Ким направлена дитина
5. Характеристика проблем дитини

6. Дані додаткових консультацій окремих фахівців

7. Дати занять

8. Результати обстеження дитини після наданої корекційно-педагогічної допомоги

Завідувач ПМПК (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
Фахівець ПМПК (прізвище, ім.”я, по батькові) (підпис)

Інформація для заповнення Картки індивідуально-корекціїної роботи з дитиною

Комплексний характер роботи з дитиною передбачає:
1. Спільну роботу з усіма педагогами, які працюють у даному класі.
2. Контакти з батьками дитини.
3. Правильне педагогічно виважене ставлення до хворої дитини, зокрема усунення шкідливих для дитини впливів.
4. Консультування сім'ї.
5. Психологічну освіту батьків за допомогою лекцій та інших заходів.
6. Вчасне надання логопедичної допомоги.
7. Своєчасне забезпечення дитини кваліфікованою медико-психологічною допомогою, спрямованою на виправлення недоліків розвитку.
8. Методику виховання позитивних моральних якостей, громадської активності, свідомої дисципліни, вивільнення творчого потенціалу, притаманного кожній дитині. Необхідно працювати у напрямку оздоровлення мікросоціального середовища, у якому росте дитина, з метою подальшого її розвитку як цілісної особистості.

При заповненні картки у розділах 5-8 необхідно звурнути увагу на:

1. Рівень загальної обізнаності:
1) оволодіння сенсорними еталонами (уявлення про величину, форму і колір);
2) просторові уявлення (далі, ближче, вгорі, внизу, позаду, поряд і т.д.);
3) уявлення про кількість (багато, мало, порівну, менше, більше);
4) знання та уявлення про предмети навколишнього світу;
5) орієнтування в часі, частинах доби.

2. Особливості взаємодії з дорослими:
- вміння слухати завдання;
- здатність діяти відповідно до інструкцій;
- здатність скористатися допомогою;
- реакція на оцінку дорослого.

3. Сформованість мислиннєвих дій та операцій:
- уміння бачити різні ознаки предметів,
- здатність встановлювати схожість і вімінність,
- вміння групувати предмети за спільною ознакою,
- вміння робити елементарні висновки,
- вміння виявляти найпростіші зв'язки і залежності між предметами та явищами.

4. Научуваність - швидкість засвоєння та використання нового досвіду (ознаки научуваності - покращення якості виконання діагностичних завдань).

5. Особливості працездатності (здатність зосереджувати увагу, тривалість продуктивної діяльності, прояви втоми).

КАРТКА
СТАНУ ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ
(дані попереднього обстеження)

Назва ПМПК
Місцезнаходження (адреса)
Телефон

Загальні відомості про дитину

1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Дата народження _______, вік на час обстеження ____ р.
3. Місце проживання
4. У яких закладах виховувалась і навчалась
5. Ким направлена на обстеження
6. Мета обстеження, скарги

7. Стислі відомості про сім”ю дитини та умови проживання

Основні медичні висновки

1.Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з історії розвитку дитини та стан її здоров’я)

2. Психіатра

3. Офтальмолога

4. Отоларинголога

5. Невролога

6. Хірурга (у разі потреби)

7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби)

8. Іншого фахівця

Дані логопедичного обстеження
(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо)

Висновок про наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія, фонетико-фонематичне недорозвинення, загальне недорозвиненя мовлення) та рекомендації щодо їх корекції

_______Дата ________ Підпис ________

Результати психологічного обстеження
(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до співпраці з дорослим, характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатність зосереджуватись, аналізувати предмети, виділяти суттєві ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації, міра самостійності, характер необхідної допомоги, навчуваність, здатність міркувати, установлювати причинно-наслідкові зв”язки, робити умовиводи, стан емоційно-вольової сфери, особливості формування особистості)

Практичний психолог _______ підпис _______ дата ______

Педагогічна характеристика
(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в навчанні, особливості поведінки)

Педагог
(прізвище, ім.”я, по батькові)

( підпис ) (дата )Діагнози,
відповідно до яких діти заносяться до банку даних міської ПМПК

Порушення опорно-рухового апарату:
церебральні паралічі;
наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;
артрогрипоз, хондродистрофія, міопатія, наслідки інфекційних поліартритів;
інші вроджені і набуті деформації опорно-рухового апарату.

Затримка розумового розвитку:
легка розумова відсталість;
помірна розумова відсталість;
органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відсталості.

Глухота та порушення слуху :
не реагують на гучний голос;
не реагують на голос розмовної гучності біля вуха;
розрізняють окремі мовні звуки (а, о, у, р), що вимовляються біля вуха голосом підвищеної гучності.
мають середню втрату слуху в діапазоні від 30 до 80 децибел, розрізняють мову (слова і словосполучення звичайної розмовної гучності на відстані 3 метрів) і мають унаслідок часткової втрати слуху різні рівні недорозвинення мовлення;
утратили слух у шкільному або дошкільному віці, але зберегли мовлення (повністю або частково);
розрізняють мову розмовної гучності на відстані 3 метрів від вуха, але мають значний недорозвиток мовлення, що зумовлює труднощі в навчанні таких дітей у загальноосвітньому навчальному закладі.

Порушення мовлення:
тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення), що перешкоджають навчанню у загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки тяжкі органічні порушення мовлення центрального походження, як правило, зумовлюють специфічну затримку психічного розвитку дитини.

Порушення зору:
з гостротою зору 0,04Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією;
з гостротою зору 0,05-0,08Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти;
з гостротою зору 0,05-0,4Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією; при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу);
з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані.

Затримка психічного розвитку:
затримка розвитку за типом конституціонального (гармонійного) психічного і психофізичного інфантилізму;
затримка розвитку соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії, соматогенної інфантилізації;
затримка розвитку психогенного походження у разі патологічного розвитку особистості невротичного характеру з явищами психічної загальмованості, психогенної інфантилізації.
Форма входа
Календарь новостей
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт створено у системі uCoz